Význam slovSlovníkAvýznam slova autokorelace

autokorelace

korelace mezi členy téže řady pozorování

www.vyznam-slov.cz