Význam slovSlovníkAvýznam slova autokolimace

autokolimace

zpětný chod světelného paprsku optickou soustavou po původní dráze při kolmém dopadu na odrážející plochu

www.vyznam-slov.cz