Význam slovSlovníkAvýznam slova autokláv, autoklav

autokláv, autoklav

uzavíratelná tlaková nádoba pro reakce probíhající za vysokého tlaku a teploty
(v lékařství pro sterilizaci, v potravinářství pro konzervaci, v chemii při syntézách aj.)

www.vyznam-slov.cz