Význam slovSlovníkAvýznam slova autogram

autogram

vlastnoruční podpis autora

www.vyznam-slov.cz