Význam slovSlovníkAvýznam slova autograf

autograf

původní rukopis; dílo psané vlastní rukou; autogram

www.vyznam-slov.cz