Význam slovSlovníkAvýznam slova autogonie

autogonie

teorie o vzniku života chemickou evolucí, evoluční abiogeneze,neobiogeneze

www.vyznam-slov.cz