Význam slovSlovníkAvýznam slova autogen

autogen

zařízení pro svařování a řezání plamenem

www.vyznam-slov.cz