Význam slovSlovníkAvýznam slova autochton

autochton

objekt pocházející z místa svého původu výskytu, nálezu, existence; praobyvatel

www.vyznam-slov.cz