Význam slovSlovníkAvýznam slova autochrom

autochrom

někdejší rastrový způsob barevné fotografie;deska pro ni

www.vyznam-slov.cz