Význam slovSlovníkAvýznam slova autobiografie

autobiografie

vlastní životopis

www.vyznam-slov.cz