Význam slovSlovníkAvýznam slova auto-

auto-

první část složených slov mající význam sám, vlastní, původní, automatický

www.vyznam-slov.cz