Význam slovSlovníkAvýznam slova autentika

autentika

církevní listina ověřující, prokazující pravost svatých ostatků

www.vyznam-slov.cz