Význam slovSlovníkAvýznam slova autentičnost

autentičnost

pravost, původnost, hodnověrnost, autenticita

www.vyznam-slov.cz