Význam slovSlovníkAvýznam slova autentický

autentický

původní, pravý, nefalešný, opravdový, skutečný; jsoucí nesporného původu či autorství;
shodující se se skutečností, a tudíž hodný důvěry, důvěryhodný, spolehlivý;
shodující se s předlohou a reprodukující její podstatné znaky, vytvořený nebo učiněný stejným způsobem jako originál;
provedený takovým způsobem, který zaručuje právní závaznost;
věrný svému vlastnímu smýšlení, hodnotám, charakteru, prožívání apod.

www.vyznam-slov.cz