Význam slovSlovníkAvýznam slova autenticita

autenticita

pravost, ryzost, původnost, hodnověrnost, ryzost, autentičnost

www.vyznam-slov.cz