Význam slovSlovníkAvýznam slova aut, out [aut]

aut, out [aut]

zahrání míče mimo vymezený hrací prostor

www.vyznam-slov.cz