Význam slovSlovníkAvýznam slova austroslavizmus, austroslavismus

austroslavizmus, austroslavismus

politická koncepce zviditelnění, existence a zabezpečení slovanských národů v habsburské monarchii

www.vyznam-slov.cz