Význam slovSlovníkAvýznam slova austro-

austro-

první část složených slov mající význam 1. jih, jižní; 2. Austrálie, australský; 3. Rakousko, rakouský

www.vyznam-slov.cz