Význam slovSlovníkAvýznam slova australopitek, australopiték

australopitek, australopiték

vymřelý primát rodu Australopithecus, žíjící začátkem čtvrtohor v stepních oblastech Afriky, používající nástroje z kostí a zubů

www.vyznam-slov.cz