Význam slovSlovníkAvýznam slova auspicium

auspicium

věštění z letu ptáků

www.vyznam-slov.cz