Význam slovSlovníkAvýznam slova aureola

aureola

svatozář, zlatozář, gloriola, aura; met. barevný nebo bílý prstenec na obloze kolem kosmického tělesa

www.vyznam-slov.cz