Význam slovSlovníkAvýznam slova augur

augur

starořímský kněz a věštec

www.vyznam-slov.cz