Význam slovSlovníkAvýznam slova auditor

auditor

ověřovatel, revizor účtů; soudní úředník; posluchač

www.vyznam-slov.cz