Význam slovSlovníkAvýznam slova auditivní

auditivní

sluchový

www.vyznam-slov.cz