Význam slovSlovníkAvýznam slova auditing

auditing

audit

www.vyznam-slov.cz