Význam slovSlovníkAvýznam slova audiovizuální

audiovizuální

sluchový a zrakový;související se záznamem, uchováním a reprodukcí zvuku a obrazu

www.vyznam-slov.cz