Význam slovSlovníkAvýznam slova audiometrie

audiometrie

měření citlivosti sluchu

www.vyznam-slov.cz