Význam slovSlovníkAvýznam slova audiologie

audiologie

obor lékařství zabývající se sluchem a jeho poruchami

www.vyznam-slov.cz