Význam slovSlovníkAvýznam slova audiofonický

audiofonický

sluchový a hlasový

www.vyznam-slov.cz