Význam slovSlovníkAvýznam slova audio-

audio-

první část složených slov mající význam sluch, sluchový, zvuk, zvukový, týkající se slyšitelnosti

www.vyznam-slov.cz