Význam slovSlovníkAvýznam slova audience

audience

slyšení, oficiální přijetí u vysoce postavené osobnosti

www.vyznam-slov.cz