Význam slovSlovníkAvýznam slova atto-

atto-

předpona ve významu násobku 10 -18

www.vyznam-slov.cz