Význam slovSlovníkAvýznam slova atropin

atropin

alkaloid obsažený hlavně v rulíku zlomocném, užívaný jako lék v očním lékařství a v chirurgii

www.vyznam-slov.cz