Význam slovSlovníkAvýznam slova atrium

atrium

vnitřní dvůr budovy se zelení, fontánou, plastikou

www.vyznam-slov.cz