Význam slovSlovníkAvýznam slova atribut

atribut

neodlučitelná vlastnost, podstatný znak; přívlastek

www.vyznam-slov.cz