Význam slovSlovníkAvýznam slova atraktant

atraktant

látka podmiňující pohyb živočichů ke zdroji něčeho, obv. potravy

www.vyznam-slov.cz