Význam slovSlovníkAvýznam slova atomizace

atomizace

rozklad na atomy;drobení, rozdrobení, tříštění

www.vyznam-slov.cz