Význam slovSlovníkAvýznam slova atom

atom

nejmenší elektroneutrální část chemického prvku schopná vstoupit do chemické reakce

www.vyznam-slov.cz