Význam slovSlovníkAvýznam slova atmosferilie

atmosferilie

atmosférické impulzy, elekromagnetické vlny nárazově postupující před bouřemi nebo výraznými povětrnostními frontami

www.vyznam-slov.cz