Význam slovSlovníkAvýznam slova atmosféra

atmosféra

ovzduší, plynný obal kolem Země i jiných kosmických těles

www.vyznam-slov.cz