Význam slovSlovníkAvýznam slova atlet

atlet

sportovec; sportovec pěstující atletiku; silák

www.vyznam-slov.cz