Význam slovSlovníkAvýznam slova atituda

atituda

postoj, názor, vztah; baletní postoj na jedné noze se zanožením druhé nohy ohnuté v koleně

www.vyznam-slov.cz