Význam slovSlovníkAvýznam slova atika

atika

zdobená nízká zeď nad hlavní římsou budovy

www.vyznam-slov.cz