Význam slovSlovníkAvýznam slova ateteze

ateteze

prohlášení části textu nebo celého díla za nepravé

www.vyznam-slov.cz