Význam slovSlovníkAvýznam slova atest

atest

ověřená listina; písemné osvědčení určitých vlastností výrobku, atestace

www.vyznam-slov.cz