Význam slovSlovníkAvýznam slova atermický

atermický

izolující proti ztrátám tepla

www.vyznam-slov.cz