Význam slovSlovníkAvýznam slova atemporálnost

atemporálnost

opomíjení, nepřítomnost časové dimenze

www.vyznam-slov.cz