Význam slovSlovníkAvýznam slova atemporální

atemporální

bez časové dimenze, gnómický

www.vyznam-slov.cz