Význam slovSlovníkAvýznam slova atematický

atematický

jsoucí bez tématu, nemající téma

www.vyznam-slov.cz