Význam slovSlovníkAvýznam slova asyriologie

asyriologie

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou obyvatel starověké Asýrie

www.vyznam-slov.cz